Wet & regelgeving

Bam Bam Kids

De GGD bezoekt jaarlijks ons kinderdagverblijf en de buitenschoolseopvang. 
Zij bekijken of wij aan de eisen voldoen die gesteld zijn in de wet kinderopvang en kwaliteitseisen.
De rapporten zijn openbaar en te vinden op de website van het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Inspectierapport Bam Bam Kids 14-03-2022

Inspectierapport Dino Kids BSO 13-05-2022

Oudercommissie: Op dit moment hebben wij een oudercommissie die bestaat uit drie leden.