Team

Ons Team

De pedagogisch medewerkers in ons team hebben minimaal een pw-3 diploma, een verklaring omtrent het gedrag en zijn in het bezit van een geldig BHV ( bedrijfshulpverlener) certificaat.

Elke pedagogisch medewerker heeft een vaste stamgroep.

Als hun collega van de aangrenzende groep er niet is en er minder kinderen zijn op hun eigen groep dan werken zij ook op de andere groep. Dit doen we zodat er voor de kinderen zo weinig mogelijk verschillende gezichten zijn.

Door de nauwe samenwerking en transparantie in het gebouw kennen alle kinderen elkaar.