Kosten

Reguliere opvang

Tarieven kinderdagverblijf opvang 2022

De tarieven voor het kinderdagverblijf gaan per afname van dagen. We hanteren verschillende uurtarieven. Hoe meer dagen je afneemt hoe goedkoper het uurtarief.

Dagen Uurtarief Maanduren Gemiddeld Maandtarief
5 € 8,69 249,17 € 2165,29
4 € 8,81 199,33 € 1756,10
3 € 8,98 149,50 € 1342,51
2 € 8,98 99,67 € 895,04
1 € 8,98

49,83

€ 447,48

 • Het uurtarief voor extra uren afname is: € 9,20
 • Maximale teruggave vanuit de belastingdienst is: € 8,50


 • Bij de kosten zijn inbegrepen:

  • Lunch, drinken en tussendoortjes
  • Alle flesvoedingen
  • Luiers
  • Fruit
  • Een persoonlijke fles of tuitbeker
  • Luizentas
  • Uitstapjes in overleg met ouder/verzorger
  • Peuterdans op maandag en donderdag

  Niet inbegrepen zijn:

  • Bijzonder dieet van uw kind, hiervoor dient u zelf zorg te dragen


  De opzegtermijn bedraagt 1 maand en is per dag opzegbaar. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk met het opzegformulier en moet per mail toegevoegd worden. Daar waar er geen schriftelijke opzegging plaats vindt zullen wij de kosten gewoon door berekenen met behoud van de opzegtermijn, totdat er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden.

Buitenschoolse opvang

Tarieven buitenschoolse opvang 2022

Onze buitenschoolse opvang vangt kinderen van verschillende basisscholen uit Purmerend op. Alle basisscholen hebben een eigen pakket. Het tarief wordt berekend naar gelang de opening en sluitingstijden van de betreffende basisschool.Soort plaats Buitenschoolsopvang per uur
VSO/NSO/BSO € 8,15
Afname extra uren € 8,22
Vakantiepakket 6 weken € 8,33
Vakantiepakket 12 weken € 8,33
Maximale teruggave vanuit de belasting € 7,31

*Vso is enkel voorschoolse opvang, nso is enkel naschoolse opvang, bso is buitenschoolse opvang, voor en na school.
Onze buitenschoolse opvang vangt kinderen van verschillende basisscholen uit Purmerend op. Alle basisscholen hebben een eigen pakket. Het tarief wordt berekend naar gelang de opening en sluitingstijden van de betreffende basisschool. De berekening van het tarief is gebaseerd op 40 schoolweken en is inclusief vakantieweken, welke in totaal 12 weken bedragen. Voor een duidelijk kostenoverzicht die verbonden is aan de basisschool waar uw kind naar toe gaat, sturen wij u graag een offerte toe. Buiten de vakantieopvang verbonden aan desbetreffende basisschool, zal de opvang per uur in rekening worden gebracht voor de extra uren dat uw kind bij ons wordt gebracht. Dit geldt o.a. voor extra vrije dagen op de scholen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Lunch, drinken en tussendoortjes
 • Fruit
 • Uitstapjes
 • Luizentas

Niet inbegrepen zijn:

 • Bijzonder dieet van uw kind, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en is per dag opzegbaar. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk met het opzegformulier en moet per mail toegevoegd worden. Daar waar er geen schriftelijke opzegging plaats vindt zullen wij de kosten gewoon door berekenen met behoud van de opzegtermijn, totdat er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden.