Kosten

Reguliere opvang

Tarieven Kinderdagverblijf opvang 2017

De tarieven voor het kinderdagverblijf gaan per afname van dagen. We hanteren verschillende uurtarieven. Hoe meer dagen je afneemt hoe goedkoper het uurtarief.

dagen uurtarief Afname uren per maand
5 € 6,57 € 249,16
4 € 6,57 € 199,33
3 € 6,94

€ 149,50

2 € 6,94

€ 99,66

1 € 6,94

€ 49,83

Extra opvang € 7,12 Afname per uur


Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Lunch, drinken en tussendoortjes
 • Alle flesvoedingen
 • Luiers
 • Fruit
 • Een persoonlijke fles of tuitbeker
 • Luizentas
 • Uitstapjes in overleg met ouder/verzorger
 • Peuterdans op maandag en donderdag

Niet inbegrepen zijn:

 • Bijzonder dieet van uw kind, hiervoor dient u zelf zorg te dragen


De maandelijkse kosten dienen via een machtiging of factuur te worden voldaan.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang vangt kinderen van verschillende basisscholen uit Purmerend op. Alle basisscholen hebben een eigen pakket. Het tarief wordt berekend naar gelang de opening en sluitingstijden van de betreffende basisschool.

Het uurtarief € 6,90 VSO/NSO/BSO

De berekening van het tarief is gebaseerd op 40 school en 12 vakantie weken.

Voor een duidelijk kostenoverzicht die verbonden is aan de basisschool waar u kind naar toe gaat sturen wij graag een offerte toe. Buiten de vakantieopvang verbonden aan desbetreffende basisschool, zal de opvang per uur in rekening worden gebracht voor de extra uren dat uw kind bij ons wordt gebracht. Dit geldt o.a. voor extra vrije dagen op de scholen.

Elke maand wordt een vast bedrag in rekening gebracht op basis van de gereserveerde dagdelen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:

 • Lunch, drinken en tussendoortjes
 • Fruit
 • Uitstapjes
 • Luizentas

Niet inbegrepen zijn:

 • Bijzonder dieet van uw kind, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.

De maandelijkse kosten dienen via een machtiging of factuur te worden voldaan.
Uurtarief extra uren: €6,96

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en is per dag opzegbaar. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk met het opzegformulier. Daar er geen schriftelijke opzegging plaats vindt zullen wij de kosten gewoon door berekenen met behoud van de opzegtermijn, totdat er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden.