Kosten

Klik hier voor het kostenoverzicht tarieven buitenschoolseopvang 2024

Klik hier voor het kostenoverzicht tarieven kinderdagverblijf 2024

Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024

Reguliere opvang 2023

De tarieven voor het kinderdagverblijf gaan per afname van dagen. We hanteren verschillende uurtarieven. Hoe meer dagen je afneemt, hoe goedkoper het uurtarief. 

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en is per dag opzegbaar. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk en kan via de mail worden volbracht. Daar waar er geen schriftelijke opzegging plaatsvindt zullen wij de kosten gewoon doorberekenen met behoud van de opzegtermijn, totdat er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden.

Buitenschoolse opvang 2022

Onze buitenschoolse opvang vangt kinderen van verschillende basisscholen uit Purmerend op. Alle basisscholen hebben een eigen pakket. Het tarief wordt berekend op basis van de openings- en sluitingstijden van de desbetreffende basisschool.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand en is per dag opzegbaar. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk en kan via de mail worden volbracht. Daar waar er geen schriftelijke opzegging plaatsvindt zullen wij de kosten gewoon doorberekenen met behoud van de opzegtermijn, totdat er een schriftelijke opzegging heeft plaats gevonden.