Meest gestelde vragen


Meest gestelde vragen

Waarom is een rondleiding belangrijk?

We geven graag rondleidingen. als (aankomende) ouders is de keus voor goede opvang al moeilijk genoeg. Een rondleiding kan daarbij zeker helpen om een goede keuze te maken. Tijdens een rondleiding krijg je een beeld van de opvang, wie zijn de pedagogisch medewerkers, wat voor sfeer is er, voel ik mij als (aankomende) ouders prettig en welkom.

Per wanneer kan mijn kindje starten?

De ingangsdatum van het contract kan ingaan op elke gewenste dag van de maand. We hanteren voordat het contract start ongeveer 4 wendagen.

Waarom wendagen?

Het is belangrijk dat pedagogisch medewerksters, ouders en kind(eren) elkaar leren kennen. De eerste wendag gaat voornamelijk om uitwisseling van informatie. De pedagogisch medewerker verteld over wat je van ons mag verwachten, waar je iets kan vinden en wat precies de bedoeling is. Ouders vertelen ons hoe het met het kindje gaat, rituelen, voedingschema’s en andere belangrijke informatie. De overige wendagen worden langzaam uitgebreid in tijd, zo raakt de ouder en kind langzaam met ons en nieuwe omgeving vertrouwd.

Moet ik zelf contact opnemen om de wenafspraken te maken?

Ongeveer een maand voordat het contract ingaat nemen wij contact op om wenafspraken te maken. Mocht je nog een vakantie hebben gepland in deze periode, dan raden we het aan om met ons contact op te nemen.

Hoe gaat het met betalen?

Wij facturen altijd vooraf. De facturatie gaat er rond de 10de van de maand uit. Je krijgt dan 14 dagen de tijd om te betalen. Kies je voor automatische incasso dan zal rond de 25ste van de maand het bedrag van je rekening worden afgeschreven.

Kan de kinderopvangtoeslag direct aan jullie worden overgemaakt door de belasting?

Het is bij ons niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag direct op onze rekening te storten. We ontvangen graag het volledige bedrag in 1 keer. De betaling moet zijn voldaan rond de 25ste van de maand. De toeslagen zijn dan al door u ontvangen. Automatische incasso wordt ook in 1 keer afgeschreven.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Via www.toeslagen.nl kun je de kinderopvangtoeslag aanvragen. Mocht je een proefberekening willen dan kan dit ook via www.toeslagen.nl Hou er rekening mee dat de belastingdienst 4 tot 6 weken hanteert om de aanvraag te verwerken totdat zij overgaan tot uitbetalen. Vraag de toeslagen dus tijdig aan.

Krijg ik een jaaropgaaf?

Ja, in januari van het volgende jaar versturen wij eenmalig een jaaropgaaf

Hebben jullie een wachtlijst?

Ja deze is er op dit moment wel voor de BSO.

Kan de buitenschoolse opvang ook zonder vakanties worden afgenomen?

Wij hebben alleen buitenschoolse opvang met vakantie opvang. Het is echter wel mogelijk om bij de buitenschoolsopvang alleen vakantieopvang af te nemen. Er is een 6 weken en een 12 weken pakket.